Serbo – Kroatian

Socijalni centar za sve! – Leipzig

Nakon propalog skvotovanja ulice Platostraße, koje smo zajedno planirali u otvorenim plenumima, pristigle su nam i solidarne i destruktivne kritike sa mnogih strana. Kroz njih smo shvatili koliko je teško uključiti ljude u procese oblikovanja ovakve inicijative ali i društva. Još nismo našli način da povežemo sve različite interese, kako bi se svi skupa uključili u stvaranje SC4A. Ipak ćemo i dalje pokušavati držati inicijativu, sa svim njenim plenumima, otvorenom za sve. Jedan od fokusa naše nove strategije biti će da stvorimo mrežu već postojećih političkih inicijativa. Evaluacijski proces koji je nakon jedne godine rada i organizacije bio tako neophodan, dao je sledeći zajednički sastavljen zaključak.

SC4A mora biti samoodrživ prostor. Ovaj centar treba omogućiti ljudima da izađu iz učmalosti usamljenosti, te da se ujedine u svojim borbama i da se zajednički opiru – bilo deložacijama, iseljavanjima, diskriminaciji, nepristupačnosti Hartz IV programima, diskriminaciji ili sveprisutnom kompetitivnošću. Sve ovo treba da se dešava u solidarnoj atmosferi. Želimo mjesto u kom će se rađati nada u borbi za društvene promjene i iz kog će se inicijative za političke promjene iznositi ka vani.

Naučili smo da je u društvima u kojima vlada neki osnovni koncenzus o solidarnom suživotu, pozicioniranje o nekim političkim i društvenim temama od neprocijenjive važnosti. SC4A bezkompromisno odbacuje sva ponižavajuća i čovijeka nedostojna mišljenja.

Komunikacija i kritička diskusija o pojedinim mišljenjima ne isključuju ovo držanje. Svi smo mi odgajani u besmislu koji nas okružuje, i toga moramo biti svjesni kada prilazimo jedni drugima.

Moramo se obračunati sa svojim ubjeđenjima i predrasudama kako bi prevazišli stereoptipne načine razmišljanja. Ipak, mora biti rečeno da se antisemitizam, anticiganizam i slična razmišljanja, kao i diskriminacija bilo koje vrste, npr. na osnovu porijekla, spola, roda i seksualne orijentacije, strogo odbacuju.

Želimo donositi odluke koncenzusom. Ova inicijativa nije ništa drugo do pokušaj da se odnosimo jedni prema drugima sa poštovanjem i da promovišemo solidarno i demokratsko društvo naspram kompetitivnog suživota nametnutog kapitalističkim vrijednostima.

Smatramo da što više ljudi puni centar svojim idejama, to više stvari na kraju možemo pretvoriti u stvarnost. Naše ideje su vezane za političko obrazovanje, kurseve jezika, jačanje i osnivanje inicijativa te stvaranje prostora za rad, plenume, odmor, diskusiju, umjetnost, zanat i probe kao i mogućnosti povezivanja.

Želimo biti nezavisni od institucija i autoriteta, čak i ako nastanu situacije u kojima je neizbježna interakcija sa njihovim akterima. Stoga račnamo na Vašu podršku, prije svega u dolazećim sedmicam kada se bude radilo o nalaženju prostorija za SC4A.